У последње време смо сви сведоци чињенице да је дошло до велике производње сирове нафте у свету, и да је збо гтога дошло до смањења цене сирове нафте по барелу. Ово је одлично за све оне који користе овај енергент у разноразне сврхе, а посебно је ово добра вест за возаче. Са друге стране, ово и није тако добра вест за земље које су највећи произвођачи сирове нафте, као и највећи прерађивачи и дистрибутери овог енергента.

Може се слободно рећи да се целокупна руска економија заснива на производњи сирових енергената као што су гас и нафта., као и на њиховој даљој преради и обради, а потом и дистрибуцији ових енергената до корисника како у Руској Федерацији, тако и до корисника широм Европе и Азије. Пошто је Русија велики играч на овом пољу, и пошто целокупне финансије ове земље зависе од нафте, није ни чудо да је дошло до забринутости када је дошло до пада цене сирове нафте услед прекомерне производње и дистрибуције овог енергента. Овде трба напоменути и чињеницу да је Русија земља која тренутно има највеће резерве сирове нафте, која још није ни извађена, а које се налазе на њеној територији и у њеним прекоморским и преко-океанским поседима.

Како би заштитила себе, и своју економију, Русија је одлучила да смањи своју производњу нафте. прво смањење се очекује већ током првог квартала 2017.год. Планирано смањење се предвиђа на око 2.5% за целу 2017.год. Ово можда и не звучи пуно, али пошто Русија производи доста овог енергента, морамо напоменути да се заправо ради о 270милиона тона сирове нафте. Треба такође напоменути да је ово у складу са свеопштомм политиком Русије о заштити своје економије смањењем производње овог енергента јер је смањење у 2016. већ било значајно у односу на 2015. Тачније, ово смањење је износило око 277 милиона тона, тј око 2.0%.

Треба овде напоменути и чињеницу да је и сама Русија велики потршач нафте. Међутим, још битнија је чињеница да је Русија и један од највећих прерађивача и извозника оог енергента у свету. Русија јетакође члан и Организације земаља произвођача нафте. Управо је ова група земаља и одлучила да смањи производњу сирове нафте како би се цена овог енергента увећала. У складу са тим, Русија, као и остале земље ове организације, сваке године смањују производњу сирове нафте, и на тај начин покушавају да повећају ену овог енергента.

На који начин ово може утицати на глобалну економију? Пре свега, ово може имати великог утицаја на саму цену горива које се користи за аутомобиле и остала средства, што ће само по себи довести и до повећања трошкова превоза, и цена карата код аутобуских, авио и железничких превозника. Штавише, ово поскупљује и саму пољопривредну производњу јер се овај енергент користи и кад су у питању пољопривредне машине. Ово на крају може имати утицаја и на повећање цена пољоривредних, а самим тим и прехрамбених, производа.

Закључак је веома прост: сигурно је да ће смањење производње сирове нафте бити добро за Русију са гледишта њене економије creditos rapidos, али ово може имати и негативне последице по светску економију.