У случају да желите да отворите своју фирму вероватно је да је прва дилема са којом се сусрећете облик фирме који ће одговарати вашим потребама и наравно, најмање вам правити проблеме у вези исплате зарада и пореза. До сада је најлакше решење било отворити предузетничку радњу за коју се порез плаћа паушално, такозвани паушалац, зато што новац можете да подижете неометано, без специјалних правдања књиговођи или држави, и због могућности да уопште не унајмљујете књиговођу, што је редован трошак. Али исто тако, држава може да вам потпуно ненадано разреже огроман порез и баш због оваквих ситуација потребно је да добро размислите о облику регистрације своје фирме – credit247.

У ситуацији да се одлучите за предузетничку радњу знајте да постоје три модела опорезивања: самоопорезивање, самоопорезивање са исплатом личне зараде, ваше плате, и паушално опорезивање.

Ако је ваш избор самоопорезивање тада морате да будете спремни, у финансијском смислу, да плаћате порез на нето добит и социјална потраживања без обзира да ли у току тог месеца јесте или нисте остварили приход. Можете изабрати опцију да је ваша „званична“ плата на нивоу минималне прописане од стране државе, али и у случају да је нисте зарадили, порез и дажбине ће морати да се измире. Но, немојте одустајати од ове опције одмах на почетку, јер иако су ваша стална плаћања држави висока у случају да мало зарађујете, порез ће бити далеко нижи у односу на класичне паушалце. Тада се нећете стресирати на крају године када вам стигне пореска пријава и баш из тог разлога, ова опција самоопорезивања се чини најбољом ако сте тек на почетку пословања или су ваши месечни приходи још увек мали.

Што се самоопорезивања са исплатом личне зараде тиче, ситуација је врло слична, јер морате да редовно месечно издвајате новац за доприносе и дажбине, само што у овом моделу нећете плаћати порез на годишњу добит, што је изузетно повољно за предузетнике који реализују велике промете и зараде. Зараду можете себи одредити да буде минимална или блиска томе, те тако смањити редовна опорезивања, а само порез на нето приход у овом случају тренутно јесте 10%, што је врло повољно за успешна мала предузећа.

Паушално опорезивање заиста јесте најбоље решење у случају да не желите да се „давите“ у папирологији и плаћате књиговођу. И не заборавите да у сваком тренутку свог пословања можете располагати сопственим новцем, то јест новцем своје предузетничке фирме, а да се не правдате банци или држави. Међутим, овај тип фирме има и неколико врло битних мана. И прва и главна је да морате да будете спремни да месечно одвајате око 400 евра, у динарима наравно, на текуће доприносе и порезе. Ваши приходи не смеју да пређу 6 милиона динара годишње како је то држава прописала, па сада са једне стране од вас се очекује да издвајате не тако мали новац сваког месеца, али и да истовремено контролишете свој профит и држите га испод прописане границе. А у случају да профита нема у текућем месецу, редовне дажбине и порези ће вас свакако чекати. Треба искрено рећи и да висина ових месечних издатака зависи од процене пореских службеника, тако да може да буде мало нижа од ове процењене суме, али и мало виша.